خبر ها


رونمایی از سامانه تعاون رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

در راستای اجرای آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صندوق وام فجر به منظور ایجاد وحدت رویه و عدالت در پرداخت ، سامانه وام فجر به آدرس vamrom.ir .طراحی گردیده است

ادامه مطلب »


اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400

اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400

اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400 اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

ادامه مطلب »


قرعه کشی وام کارت اعتباری اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان مرداد 1401

قرعه کشی وام کارت اعتباری اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

ادامه مطلب »