1 / 4
زمان ثبت نوبت وام ضروری
2 / 4
رویه صندوق
3 / 4
امکانات سامانه
4 / 4
مراسم قرعه کشی وام کارت اعتباری سال1401

سامانه تعاون رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

ورود به سامانه

تعاون رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

رونمایی از سامانه تعاون رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

در راستای اجرای آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صندوق وام فجر به منظور ایجاد وحدت رویه و عدالت در پرداخت ، سامانه وام فجر به آدرس vamrom.ir .طراحی گردیده است

اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400

اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400 اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

قرعه کشی وام کارت اعتباری اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان مرداد 1401

قرعه کشی وام کارت اعتباری اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان

نظرات کاربران
نظر جدید