قرعه کشی وام کارت اعتباری اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان مرداد 1401

روز پنجشنبه مورخ 1401/05/13 با حضو رعوامل اداری د رمحل اتاق رئیس اداره جناب محمد سوری مراسم قرعه کشی وام کارت اعتباری اداره آموزش و پرورش شهرستان رومشکان برگزار گردید که اسامی افراد برنده به شرح ذیل اعلام می گردد.(افراد برنده توجه داشته باشند که اعتبار وام مذکور تا این تاریخ به بانک ملی ابلاغ نگردیده د رصورت ابلاغ جهت معرفی نامه با شما تماس خواهیم گرفت.

ردیفردیف قرعه کشینام و نام خانوادگیکد پرسنلیکد ملیمبلغ درخواستیتاریخ درخواست
13کرم رضا گجری الوار10254547598974866850014010502
27اصغر امرایی11159921598996227450014010427
315کورش آبچر12071300598955917850014010501
421محمد بازوند12161845419002124550014010426
537احمد بازوند12655750598000354150014010501
648رضا بازوند12963299485013870550014010501
757پروین شیخی پادروند18772149419965512350014010506
859صبا بازوند32638910598993032650014010426
968داریوش سوری38011895598976123650014010426
1072علی علی زاده38016118598960420350014010501
1181عبداله کولیوند38283839598970762250014010426
1292بهمن سوری38498230193020017150014010426
1396فرشاد بازوند38505578419944773350014010426
14100زینب علیمرادی38864031598953727150014010510
15117داراب گراوندزاده38904944598953708550014010501
16124فریده امرائی38905657419983129050014010429
17130شیرمحمد شمسی زاده38907058598962193050014010501
18138فرزانه بازوند38909189419874212150014010501
19145رامین رومیانی38910005598964130350014010501
20156احسان پادروند38987901419003215850014010426
21172ابوطالب امرایی39058215598998522350014010501
22178بهروز بازوند39064158419874213850014010506
23187فرشید رحمتی39073547598961893150014010426
24194میرحسین ملکشاهی39075452598971731850014010426
25199ابوذر امرایی39077047598994014950014010501
26202زینب امرایی39103794598974798550014010504
27209فاطمه حسین زاده39170345598996422650014010501
28220،پریوش امرایی54001199598974847750014010501
29229فروزان حسنوند66284083407227046650014010426
30236سلیم رومیانی78994586598963937650014010428
31244کبری امرایی93969105598975244150014010426
32245یزدان سوری93970250598991472550014010502
33246منظر ولیزاده راد93970251598956853350014010501
34256رضا قنبری اصل93984171598006772850014010426
35258مانیا رستمی زاده93985521598976367050014010502
36265ولی یوسفوند94029725598997314450014010501
37279مهرداد سهرابوندی96238896598974568050014010429
38283حسین سوری38020191193029477850014010510
39289علی بازوند شریفی38374370598960534150014010510
40292منظر امرایی27141069598974797750014010510
       
شماره خبر: